Värmepump

FELKODER PANASONIC

Så här tar du fram felkoder på Panasonic Värmepumpar

1.


Öppna luckan på fjärrkontrollen (på vissa modeller), ta ett spetsigt föremål (t.ex. en penna) och tryck ner knappen ”CHECK” i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot innedelen.

4.


För varje kod piper det antingen en eller fyra gånger från innedelen. Där det piper fyra gånger finns ett fel.

2.


Det piper till och standardfönstret i displayen försvinner.


5.


Notera felkoden.

3.


Använd sedan knapparna för timerinställning ”pil upp” och ”pil ner” för att bläddra dig igenom hela felkodslistan.


I listan nedan står ett antal felkoder med dess betydelse listade med schema för felsökning.

Vissa av dem tillåter fortsatt drift, medan andra koder kräver service- eller reparationsåtgärd av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet. (Kan endast ses på dator)

Felkod

H 00

H 11


H 14

H 15

H 16


H 19


H 23 

H 24 

H 27 

H 28

H 30 


H 33 


H 38


H 97 


H 98 


H 99


F 11 


F 90

F 91 


F 93 

F 95 

F 96F 97


F 98


F 99 Felorsak/Skyddsfunktion

Ingen felorsak

Kommunikationsfel mellan innedel och utedel

Luftsensor i innedel

Kompressorns temperatursensor

Avkänningen av strömförbrukning

i utedelen öppen

Fel på innedelens fläktmotor / Låst rotor

Fel på rörsensor i innedelen

Fel på rörsensor 2 i innedelen

Fel på luftsensorn i utedelen

Fel på rörsensorn i utedelen

Fel på tryckrörssensorn i utedelen


Felaktig elanslutning mellan inne och utedel

Felaktig kombination innedel / utedel

Fel på utedelens fläktmotor / låst rotor

Högtrycksskydd i innedelen


Innedelens Frysskydd


4-vägs ventilen ändrar inte läge


PFC kontroll felaktig

Köldmediakretsen fungerar felaktigt


Kompressorn roterar åt fel håll

Högtrycksskydd i utedelen

Överhettning av IPM (strömtransistor)


Kompressorn överhettad


För hög strömförbrukning


För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK)

Felbedömning

 - 

> 1 minut efter start


Konstant i 5 sekunder

Konstant i 5 sekunder

 -


 -


Konstant i 5 sekunder

Konstant i 5 sekunder

Konstant i 5 sekunder

Konstant i 5 sekunder

Konstant i 5 sekunder
 - 


 - 


 - 


 - 


4 gånger inom 30 minuter


4 gånger inom 10 minuter

2 gånger inom 20 minuter


 - 

4 gånger inom 20 minuter

 - 4 gånger inom 20 minuter


3 gånger inom 20 minuter


7 gånger i följdTillfällig drift

Normal funktion

Enbart fläkt i innedel


 -

 -

 - 


 -


Enbart Kyldrift

 - 

 0 

 - 

 - 
 - 


 - 


 - 


 - 


 - 


 - 

 - 


 - 

 - 

 -  - 


 - 


 - Felsökning

 - 

Kabelfel mellan inne-utedel

Kretskort inne-utedel

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Fel i kretskort utedel

Fel i transistormodulen

Fel i kretskort innedel
Fel på fläktmotor

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt

Felaktigheter i matning till innedel / utedel

 - 


Fel i kretskort utedel
Fel på fläktmotor

Igensatta luftfilter
Luftcirkulationen felaktig

Igensatta luftfilter
För lite köldmedel

Fel på 4-vägsventilen
Fel på spolen

Fel på spänningen i PFC

Tomt på köldmedel
3-vägsventilen stängd

Kompressorn felaktig

Fel i köldmediakretsen i utedelen

För mycket köldmedel
Dålig värmeavgivning
Strömtransistor felaktig

Brist på köldmedel
Kompressor trasig

För mycket köldmedel
Dålig värmeavgivning

Fel på utedelens kretskort
Fel på strömtransistorn
Fel på kompressorn