Värmepump

VANLIGA FRÅGOR

Luftvärmepump 

Är alla värmepumpar lämpliga för nordisk drift?

Svar: Nej, Panasonic tillverkar värmepumpar för olika klimat och driftssätt. Kontrollera därför att luft/luftvärmepumpen du tänkt köpa är av en modell som är speciellt tillverkad för drift i Norden. Dessa pumpar är märkta med logotypen ”Nordic heat pump” och de vanligaste beteckningarna är CZ, NZ, LZ, HZ och Z golvmodell. Värmepumpar av nordisk typ har extra hållbara komponenter och är testade för drift i mycket låga temperaturer.

Vilken värmepump ska jag välja?

Svar: Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid köp av luftvärmepump; storleken på huset, planlösningen, antal våningar, isoleringen, luft/luft eller luft/vatten med mera. Dessutom bör man fundera över om det finns behov av extra funktioner utöver värme och kyla, så som underhållsvärme, luftreningssystem eller möjlighet till fjärrstyrning. Det är även viktigt att värmepumpen är anpassad för nordisk drift. Försäkra dig om detta innan köpet genomförs.

Det är en god idé att kontakta oss för ett hembesök innan köpet för att få hjälp med val av modell, placering och beräkningar. Vill du att vi kontaktar dig Klicka Här. För att få en fingervisning om vilken modell som passar dina behov, besök vår modellguide här.

Behöver värmepumpen servas?

Svar: Efter ett par års drift kan luft/luftvärmepumpen behöva en genomgång eller service.  Service brukar innehålla följande moment:
1. Temperaturkontroll i värme- resp. kyldrift
2. Kontroll av strömförbrukning i värme- resp. kyldrift
3. Kontroll av arbetstryck i värme- resp. kyldrift
3. Rengöring av innerdel (tryckluft och ev. avfettningsmedel)
4. Rengöring av utedel (tryckluft)
5. Okulärbesiktning av kylrör och kopplingar
5. Kundens eventuella frågor

Det rinner vatten ur utedelen på min pump. Är det normalt?

Svar: Då värmepumpen avfrostar rinner det vatten från utedelen. Vid fuktig väderlek kan mängden vatten vara riklig. Volymen vatten kan vara så mycket som upp till 20 liter per dygn. Observera att detta är helt normalt och ett tecken på att avfrostningen fungerar som den ska. Mängden vatten kan även variera kraftigt mellan olika värmepumpar.
Din pump kan avge stora mängder medan din grannes knappt droppar detta beror på vilken temperaturinställning värmepumpen har (t.ex. 20°C eller 23°C innetemperatur). Om du är orolig för att få vatten nära husgrunden, det är ofta möjligt att leda bort vattnet en bit från huset.

Varför bildas det is på min utedel.

Svar: Det är normalt att is bildas i utedelen. Vintertid stannar värmepumpen och gör automatiska avfrostningar. Under avfrostning blinkar ”powerlampan” på de flesta modeller. Det rinner då vatten ur utedelen (för att frost och is smälter). Avfrostningen pågår normalt i upp till 12 minuter. Om de automatiska avfrostningarna inte verkar få bort all is bör du vidta följande åtgärder:
1. Kontrollera så att fjärrkontrollen är inställd på värmedrift (symbol HEAT eller en sol i displayen).
2. Kontrollera vinterutrustningens (värmekabelns) funktion. Värmeslingan på botten av utedelen värmer bottenplåten så att avfrostningsvattnet inte fryser till is på bottenplåten.
3. Kontrollera så att avrinningshålet för vatten i botten på utedelen är fritt och avrostningsvattnet kan passera utan problem. Avloppspip bör inte monteras på grund av risk för ispropp. Om du fortfarande har problem med isbildning trots ovanstående åtgärder bör du kontakta oss

Varför ökar fläktens hastighet vid +8/+10 läget?

Svar: Om temperaturen inomhus är lägre än +16 grader räcker inte värmen till för en korrekt avfrostning och risken för att pumpens utedel fryser igen ökar. Detta avhjälps vid underhållsvärmedrift genom att fläktens hastighet ökar, vilket gör att utedelen kan avfrosta utan problem.
Då fläktens energiförbrukning är en marginell del av den totala uppvärmningen och kompressorn inte belastas lika mycket vid temperaturförändringar när fläkthastigheten är hög, är underhållsvärme ofta en energieffektiv driftsform vid uppvärmning av t.ex. fritidshus eller garage. 

Hur stor blir min besparing?

Svar: En luftvärmepump som komplement till övrig uppvärmning innebär en stor besparing på sikt. Luftvärmepumpen sänker dina löpande energikostnader och har en låg investeringskostnad. Efter ett par år har luftvärmepumpen besparing oftast överstigit den ursprungliga investeringskostnaden. Om du vill ha hjälp att räkna ut den exakta besparingen med luftvärmepump kan du kontakta en energirådgivare. De flesta kommuner erbjuder kostnadsfri och opartisk energirådgivning. På Energimyndighetens hemsida hittar du kontaktuppgifter till energirådgivaren i din kommun. Vill du få en generell bild av värmepumpens besparing, testa vår besparings-kalkylator här