Värmepump

SERVICE LUFTVÄRMEPUMP

Boka service på din luftvärmepump hos oss på HVAC Solution 

Handen på hjärtat, när gick senast en installatör igenom din värmepump? Vi rekommenderar alltid regelbundna servicekontroller. Det är mycket lättare och billigare att förebygga skador och problem, än att åtgärda dem. värmepumpen mår bäst om den kontrolleras regelbundet av en fackman och det bör vara max tre år mellan varje gång.

Dags att boka service

Hur ofta du behöver boka service av din luftvärmepump beror på hur väl du sköter din pump. Vi rekommenderar att du utför service av  din luftvärmepump med 2–3 års mellanrum. Det är viktigt att du utför en service av din luftvärmepump, eftersom det finns en stor risk att det fastnar damm och partiklar i luftvärmepumpens innedel. Damm och partiklar sätter sig på innerdelens lameller och orsakar därmed bakterietillväxt som försämrar värmeeffekten. Det påverkar livslängden negativt på din luftvärmepump.